V I S I E  E N  W E R K W I J Z E
Een visie en werkwijze die garant staat voor oorspronkelijke,
passende en spannende oplossingen. Helder, duurzaam en gericht
op de vraag van de opdrachtgever. Vanuit een brede, kritische
kijk op maatschappelijke ontwikkelingen zoeken wij altijd vanuit
de kernwaarden van een onderneming naar de juiste oplossingen
waarbij het overbrengen van de doelstelling het uitgangspunt is
in de vormgeving. Met dit vertrekpunt wordt door goede analyses
en interactieve sessies met opdrachtgevers tot de kern van de te
visualiseren identiteit of boodschap gekomen.

Met deze uitgangspunten werkt Tank hard en met veel plezier en
passie aan opdrachten voor de overheid, het bedrijfsleven en in de
sectoren cultuur, educatie en zorg en welzijn. Onze werkwijze is direct.
Tank is een zeer klein bureau met korte communicatielijnen:
actief luisteren, inleven en direct vertalen naar een sterk concept
en ontwerp zijn dan ook kenmerkend voor onze werkwijze.

  KPS
WEBSITE KOK PROPERTY SOLUTIONS

Corporate indentity, website: www.k-ps.nl

  Atelier Gemeentewerken, gemeente Rotterdam
BETONRELIËF en GLASSTRUKTUUR METROSTATIONS ‘HOEKSE LIJN’

Conceptontwikkeling, projectbegeleiding
D I E N S T E N
Tank ontwerpt en geeft vorm aan een grote diversiteit van
communicatiemiddelen.Van affiches tot jaarverslagen, van websites
tot boeken, van advertenties tot periodieken.

  Van Ree Watches
WIJZERPLAAT DNA WATCH VAN REE

Ontwikkelen concept DNA horloge. Vormgeving wijzerplaat
Brochure, handleiding, reklame uitingen

  Derc beheer
CORPORATE LOGO’S DIVERSE WERKMAATSCHAPPIJEN

Concept en ontwikkelen overkoepelend merkenbeleid,
website: www.waterjetting.nl
C O R P O R A T E  I D E N T I T Y
Tank is o.a. gespecialiseerd in het ontwikkelen van corporate
identity programma’s. Om tot doeltreffende en strategische
oplossingen te komen worden de verschillende ontwerpdisciplines
geïntegreerd ingezet.

Deze kernactiviteit, de ontwikkeling van huisstijlen en projectstijlen,
heeft zich zodanig ontwikkeld dat wij steeds vaker vanaf
de start van de ontwikkeling van corporate identity worden
ingeschakeld. Wij begeleiden en initiëren daarin ook naamgeving-
en brainstormsessies voor diverse opdrachtgevers.
P R O J E C T -  E N
C O M M U N I C A T I E M A N A G E M E N T

Door de toenemende grootte, complexiteit en het multidisciplinaire
karakter van de opdrachten werken wij samen met diverse
specialisten (fotografen, webbouwers, tekstschrijvers, illustratoren).
Daarin doen wij het projectmanagement en zijn er samenwerkings-
overeenkomsten met communicatiebureau’s.
  Montessori basisschool
WEBSITE/LOGO MONTESSORISCHOOL KRALINGEN

Concept en ontwikkelen huisstijl, gevelbelettering, website
  Navingo bv
MAGAZINE FOR THE OFFSHORE WIND INDUSTRY

Concept, vormgeving, opmaak en productie magazine - vormgeving seminar
P R O J E C T -  E N  C O M M U N I C A T I E M A N A G E M E N T
V O O R D E R E A L I S A T I E V A N :

Corporate identity
Logo ontwerp
Brand identity en merk ontwerp
Brochures en folders
Campagnes en advertenties
Stand, exhibits en displays
Webdesign
Bewegwijzering en routing
C O M M U N I C A T I E  A P K
Wij bieden een doeltre  ende manier om de status van
uw communicatie-middelen te checken. Wat houdt de communicatie
APK precies in? De communicatie APK is een (korte of
uitgebreide) check-up van de bestaande communicatie-middelen
van uw bedrijf/onderneming. Deze APK wordt voor een vast tarief
uitgevoerd en resulteert in een eenvoudige en toepasbare rapportage.
Met de conclusies kunt u verder. Met ons of met uw bestaande
bureau.

In het bedrijfsleven komt het maar al te vaak voor, dat
bij snelle groei van de onderneming, de identiteit en bijbehorende
communicatie-middelen niet meegroeien of door-ontwikkelen.

Er ontstaan dan binnen de organisatie vaak de volgende vragen:
Wat voor merk ben ik?
Waar sta ik?
Waar kom ik voor in aanmerking?
Hoe ziet mijn identiteit er uit?
Hoe wordt er over ons gedacht?
Wat zijn onze kernwaarden?
Wat is ons dna?De communicatie APK start met een algemene inventarisatie van
uw bestaande communicatie-middelen. Het commentaar wordt
vermeld in de rapportage. Verder vinden interviews plaats met
de betrokkenen binnen uw bedrijf (directie, afdeling marketing
en communicatie, sales). Als reactie op deze interviews kan een
brainstormsessie volgen, waarbij met behulp van moodboards hernieuwde
kernwaarden en doelstellingen geformuleerd worden.

Tot slot volgt de schriftelijk rapportage met adviezen die eventueel
gekoppeld zijn aan vormvoorstellen.
  Weststellingwerf bv
LOGO HOTEL AT WORK

Corporate indentity en bedrijfspresentatie
  Verolme media bv
LOGO VEROLME MEDIA

Logo, huisstijl en website: www.verolmemedia.nl
  B+M
LOGO WK ARCHITECTEN

Corporate indentity, mailing en website
  ODE
MAGAZINE MEDISCH DOSSIER

Concept en vormgeving magazine
R E F E R E N T I E S
Overheid en non-profit
Van jongsafaan werken wij voor zeer diverse opdrachtgevers in de
overheid en non-profit sector. Het blijft een uitdaging om aan iedere
opdracht een eigen karakter mee te geven. Met goed doordachte
concepten durft de overheid regelmatig een innovatief gezicht te
laten zien.

Bedrijfsleven
Onze veelzijdigheid staat garant voor een unieke ‘eigen’ inbreng
in de opdrachten die wij voor het bedrijfsleven uitvoeren. Voor
concept en visualisering zijn wij altijd op zoek naar verrassende,
aansprekende en heldere oplossingen.

Cultuur en educatie
In de bedrijfsfi losofi e onderschrijven wij het belang om met
regelmaat opdrachten uit te voeren voor de culturele en educatieve
sector. Dit heeft geresulteerd in een grote variëteit aan
opdrachten. Veelal uitdagende en prikkelende projecten waar met
de nodige durf en interactie met de opdrachtgevers de grenzen
worden opgezocht.

Zorg en welzijn
De mogelijkheid om zorgontwikkeling te versterken door bundeling
van krachten heeft geresulteerd in verschillende fusies van
zorginstellingen. Het ontwikkelen en vormgeven van middelen voor
fusiecommunicatie is één van onze kernactiviteiten binnen deze
sector.
  Decolux bv
Corporate logo DECOLUX

Concept ontwikkeling logo, huisstijl
 
LOGO SAILING AND DIVING TEAM 2010
Vrij werk
  The always be mobile company/Profi le Tyrecenter
CORPORATE BROCHURE ALWAYS BE MOBILE

Artdirection, vormgeving en productie
 
WEBSITE NORTH SEA ROUND TOWN
Concept en vormgeving logo en website: www.northsearoundtown.nl
  BMS
ONTWERPBOEK VOOR ARCHITECTEN VERDIEPINGBOUW MET STAAL

Artdirection, vp
  VDS BV
LOGO VAN DER SIJS

Corporate indentity en website: www.vdsijs.nl
  Bouwen Met Staal
PUBLICATIEREEKS BOUWEN MET STAAL

Artdirection, vormgeving en productie
  FSD bv
CORPORATE BROCHURE

Corporate indentity, advertenties, banieren, beursmateriaal en website